Make your own free website on Tripod.com
Lompat Jauh

 


Latihan Plyometrik

Aktiviti dan perkara yang perlu dibincangkan dalam kumpulan:-
 

        #    Ukur jarak lompatan melepasi batang rotan yang diletakkan pada ketinggian 2 kaki.
        #    Ukur jarak lompatan melepasi batang rotan yang diletakkan pada ketinggian 3 kaki.
        #    Bincangkan dalam kumpulan sebab-sebab terdapat perbezaan antara dua ukuran ini.

            Dengan menggunakan site di bawah berikan kelebihan-kelebihan aktiviti plyometrik.

    Site Berkaitan dengan plyometrik