Make your own free website on Tripod.com
Penilaian dalam acara Jarak Dekat


 

                   Kerja Amali
 

Aktiviti menggunakan blok mulaan.

Lakukan aktiviti di atas dengan membuat percubaan tiga gaya mulaan.

Gaya peluru
Gaya sederhana
Gaya panjang

             Apakah gaya yang paling sesuai untuk anda. Berikan perbezaan antara gaya-gaya tersebut.

 

Kerja Bertulis

Dalam lebih kurang 200 patah perkataan, ceritakan pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh pelari sensasi
dalam acara 100 meter.
 

E-mailkan kepada saya untuk tentukan masa penilaian amali anda.
Kerja bertulis yang telah siap boleh die-mailkan kepada saya untuk dinilai.


to abu zarin
unit PJK MPKTBr