Make your own free website on Tripod.com
Penilaian Di bawah Tajuk Acara lari Berganti-ganti.

                   

 
            Kerja amali
 

Aktiviti berkumpulan 4 orang.

 Buat satu larian 4 x 100 m dengan gaya selang seli tanpa pandang dan   catatkan masa.

       Berikan enam perbezaan antara gaya selang seli tanpa pandang dengan gaya selang seli cara pandang. Anda digalakkan membuat eksperimen untuk mencari jawapan.

 

Kerja bertulis
 

Dengan menggunakan internet cari pasukan-pasukan dari negara-negara yang cemerlang dalam acara larian 4x100 meter dan 4x400 meter. Buat satu karangan tidak melebihi 300 patah perkataan berkenaan dengan pasukan-pasukan tersebut.

 

 

E-mailkan kepada saya untuk tentukan masa penilaian amali anda.
Kerja bertulis yang telah siap boleh die-mailkan kepada saya untuk dinilai.


to abu zarin
unit PJ MPKTBr