Make your own free website on Tripod.com

Jabatan Pendidikan Jasmani
Pendidikan Jasmani | Pendidikan Kesihatan | Olahraga | Kecergasan | Pendidikan Luar | Sains Sukan | CPD/RnD Jabatan

Jabatan Pendidikan Jasmani, Maktab Perguruan Kuala Terengganu cuma diwujudkan pada awal tahun 2000. Tn. Hj. Abdullah Mohd Taib merupakan Ketua Jabatan yang pertama. Jabatan ini mengendalikan semua kursus Pendidikan Jasmani yang meliputi PKPG/UPM, KSPK, KDPM PJ, Pengurusan GERKO dan Penyuburan Diri PJ untuk semua pelajar KDPM

Jabatan Pendidikan Jasmani mempunyai 11 orang pensyarah DG3 dalam bidang Pendidikan Jasmani.

Antara aktiviti luar yang sering dijalankan adalah Pendidikan Luar

Matlamat utama Pendidikan Jasmani adalah untuk melahirkan insan yang cergas dari segi fizikal, mental, emosi dan sosial.

Jabatan Pendidikan Jasmani

Organisasi Jabatan PJ

Enter supporting content here