Pendidikan Jasmani
Pendidikan Jasmani merupakan satu fasa pendidikan am yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan pelajar-pelajar secara total melalui pilihan aktiviti-aktiviti pergerakan dan pengalaman jasmani yang terancang. Ringkasnya Pendidikan Jasmani ialah pendidikan dari dan melalui kegiatan fizikal.Pendidikan Untuk Jasmani

 

Sejak 50 tahun lampau, kajian ke atas kesan latihan terhadap manusia mendapati hasil daripada latihan jasmani yang terancang ialah:
 

melanjutkan usia
mengawal berat badan
keseimbangan psikologi
kesihatan umum

 
Pendidikan Melalui Jasmani   Pendidikan Jasmani adalah asas bagi semua pendidikan di mana otak dan badan berfungsi serentak. Pendidikan psikomotor, akhlak dan intelektual dianggap sebagai pendidikan yang dicapai melalui pendidikan jasmani Clark W. Hetherington.

Pendidikan Jasmani adalah jumlah semua aktiviti yang dipilih mengikut jenis dan dijalankan untuk mencapai hasil yang bermakna. Aktiviti yang dipilih haruslah mempunyai dan menyediakan peluang bagi individu untuk menjadi sabar, baik hati, berdikari, peramah, murah hati dan peribadi yang dinamis J.F Williams.

Menginterperitasikan pendidikan melalui jasmani sebagai pendidikan melalui pengalaman pergerakan Delbert Oberteutter.
 

Pendidikan Untuk Jasmani ialah satu program aktiviti otot yang giat direka untuk merangsang organisma jasmani supaya faedah yang boleh diperolehi daripada aktiviti-aktiviti dicapai.
Pendidikan melalui jasmani  ialah satu program aktiviti jasmani di mana pergerakan jasmani direka untuk menghasilkan pelbagai jenis pengalaman dan pembelajaran social, intelektual, estetika dan kesihatan.

Objektif Pendidikan Jasmani


Pendidikan Jasmani ialah untuk membolehkan pelajar:
 
 

Memperolehi pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kecergasan.

Memahami konsep kecergasan jasmani, komponen-komponen kecergasan, prinsip-prinsip latihan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi.

Mempertingkatkan kecergasan jasmani dengan membina daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, daya tahan otot, kelunturan badan, ketangkasan dan kelajuan.

Mengenalpasti keadaan tubuh badan, keperluan-keperluan latihan kecergasan serta menyusun program latihan kecergasan yang sesuai bagi diri sendiri.

Memperkembangkan kemahiran dalam sukan perseorangan dan berpasukan serta pendidikan pergerakan su[aya dapat menyertai bidang-bidang ini sebagai sebahagian daripada kegiatan rekreasi jasmani.

Mengenali beberapa permainan tempatan dan permainan popular serta mengambil bahagian dalam pemainan-pemainan ini supaya budaya sukan Malaysia dapat dipelihara dan dipertingkatkan.

Memahami undang-undang, peraturan, latihan dan peristiwa semasa sukan di Malaysia dan di negara-negara lain.

Memperkembangkan cirri-ciri sahsiah (seperti semangat kesukanan, kerjasama, toleransi, kepimpinan dan disiplin) melalui interaksi yang sihat di dalam kegiatan kecergasan jasmani dan sukan.


 
Prinsip Pembelajaran Pendidikan JasmaniKefahaman tentang konsep pembelajaran motor amat penting sebagai panduan untuk persedian pengajaran mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar. Prinsip-prinsip pembelajaran motor adalah seperti berikut:

Kematangan fizikal/fisiologi pelajar perlu mempunyai kekuatan, daya tahan, kekuatan fizikal dan keupayaan organ-organ yang boleh mengawal pergerakan-pergerakan mengikut keperluan kegiatan.

Latihan cara latihan dijalankan akan mempengaruhi perlakuan, begitu juga dengan kemahiran yang berbeza memerlukan corak latihan yang berbeza. Antara jenis latihan ialah:
 

latihan keseluruhan pergerakan secara lengkap
latihan mengikut pecahan-pecahan pergerakan
ketepatan dan kelajuan (kedua-dua aspek ini adalah sama penting, tetapi lazin\mya, aspek kelajuan didahulukan)
Latihan mental bentuk latihan ini melibatkan konsepsi pergerakan itu sebelum ia dilakukan. Latihan ini digalakkan bagi pergerakan yang lebih kompleks.

Maklumbalas maklumbalas yang diterima daripada guru atau rakan sebaya serta kesedaran diri tentang mutu pergerakan yang dilakukan.

Pengekalan Kebolehan untuk mengulang sesuatu pergerakan yang dikuasai selepas tempuh masa. Prinsip ini penting kerana sesuatu kegiatan pergerakan yang telah dipelajari itu adalah asas kepada penguasaan pergerakan-pergerakan lain yang lebih kompleks.

Pembelajaran lebihan latihan yang masih diteruskan walaupun pencapaian penguasaan kemahiran pergerakan adalah memuaskan. Prinsip ini digunakan untuk membolehkan pelajar melakukan sesuatu pergerakan secara automatik. Prinsip ini juga digunakan untuk menghalusi perlakuan untuk mencapai kecemerlangan.

Pemindahan pembelajaran sesuatu kemahiran yang telah dipelajari akan mempengaruhi pembelajaran kemahiran yang baru, sama ada secara positif atau negatif.

Ansur maju latihan yang dilakukan secara berperingkat-peringkat mulai daripada yang mudah dan berpindah kepada yang lebih kompleks.