Butiran Individu

Nama  : Hj. Abdullah b. Mohd Taib   Tarikh Lahir  : 13.6.1950
Alamat  :
B-46, Kg. Kepong

20050 K. Terengganu

  Gerko :
Penasihat Ragbi
Telefon : 09 6246334/o109012573   No. KP Baru : 500613-11-5247
Jawatan : Pensyarah        

Kelayakan Akedemik
Tertinggi
: Sarjana Pentadbiran Pendidikan
Bac. ED (PJ)
  Email : hjlah1@pc.jaring.my
Pengkhususan : Pendidikan Jasmani