Pegawai-pegawai Olahraga

Pegawai yang bertugas dalam sesuatu kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa boleh dibahagikan kepada empat kumpulan umum. Pembahagiasn ini berdasarkan jenis peranan yang dimainkan oleh kumpulan pegawai berkenaan dalam masa kejohanan yang sedang berjalan.

Bahagian Pengurusan

Pengurus Kejohanan
Pengurus Teknik
Setiausaha Kejohanan

Juri Rayuan ( bilangan ganjil termasuk setiausaha - 3 atau 5 orang)

Pegawai Pertandingan

Referi balapan
Referi padang
Referi acara berjalan kaki
Hakim balapan
Hakim Padang
Hakim berjalan kaki
Pengadil balapan
Ketua Penjaga masa
Penjaga masa
Pelepas
Penolong pelepas
Pelepas panggil balik
Pencatat pusingan
Penyelia Peserta

Pegawai Tambahan

Juruacara
Juruukur rasmi
Penyukat angin


Tugas Pegawai Olahraga

Pengurus Kejohanan

Berkuasa dalam pengendalian keseluruhan majlis kejohanan
Bertanggungjawab menentukan kejohanan berjalan lancar
Memastikan semua pegawai yang bertugas melapor diri kepadanya dan membuat pengantian jika perlu
Menentukan supaya oang yang berkenaan sahaja berada dalam kawasan pertandingan.

Pengurus Teknik

Persedian balapan, kawasan lompatan dan balingan
Memastikan alatan pertandingan mengikut spesifikasi rasmi
Menyediakan borang-borang yang digunakan dalam kejohanan olahraga

Setiausaha Kejohanan

Menguruskan mesyuarat berkaitan dengan pengelolaan kejohanan
Catatan dan penyediaan minit mesyuarat
Urusan surat menyurat
Penyediaan laporan

Juri Rayuan

( 3 atau 5 orang yang berpengalaman dalam hal-hal olahraga)
Menyelesaikan semua bantahan atau rayuan yang dibuat secara rasmi

Referi

Akan bertanggungjawab menentukan bahawa semua peraturan pertandingan dipatuhi.
Akan memberi keputusan dalam perkara teknik yang timbul pada masa kejohanan
Referi akan menentukan tugas hakim
Referi mesti mengawasi pengukuran, memeriksa keputusan-keputusan akhir dan menyelesaikan pertelingkahan jika ada
Referi  berkuasa memberi amaran(kad kuning) dan menyinkirkan (kad merah) peserta jika didapati tidak bersopan
Berkuasa membatalkan/dipertandingkan semula acara, jika perlu.
Referi menandatangi semua kad-kad keputusan sebelum diserahkan kepada pencatat dan diumumkan.

Hakim

Seorang ketua hakim boleh dilantik untuk membantu referi menjalankan tugasnya.
Setiap hakim balapan dan padang diketuai oleh Ketua Hakim

Hakim balapan
menentukan kedudukan setiap peserta yang mengambil bahagian dalam sesuatu acara
mencatat maklumat yang perlu diisi dalam borang keputusan acara balapan untuk tindakan ketua hakim
memerhati dan membuat catatan tentang kedudukan peserta-peserta bagi setiap pusingan dalam acara jarak jauh.

Hakim Padang
menghakim pertandingan acara padang mengikut peraturan
mengukur dan mencatat setiap percubaan oleh setiap peserta

Pengadil balapan

Bertugas dibawah seorang ketua pengadil
Pengadil akan memerhati bahawa semua peserta yang bertanding dalam sesuatu acara tidak melanggar peraturan ketika berlumba
memastikan peserta berlari mengikut lorong masing-masing
memastikan proses pertukaran baton oleh pelari-pelari dalam acara lari berganti-ganti mematuhi peraturan-peraturan pertandingan
menunjukkan bendera putih sebagai isyarat tidak berlaku pelanggaran peraturan dan bendera merah jika sebaliknya
melaporkan kepada referi semua peristiwa yang berlaku yang melibatkan kesalahan teknik peserta untuk membolehkan referi membuat keputusan

Penjaga masa

Duduk diluar balapan bertentangan dengan garisan penamat (Mereka duduk di atas pentas bertingkat dan mengadap barisan para hakim balapan)
Setiap pencatat masa akan bertindak secara perseorangan tanpa menunjukkan jamnya kepada atau menukar maklumat dengan sesiapa, mencatatkan masa diatas borang rasmi dan setelah menandatanganinya menyerah borang tersebut kepada Ketua Pencatat masa yang mungkin memeriksa jam itu untuk mengesahan.
Masa akan diambil dari masa kelihatan kilat/cahaya tembakan pistol sehingga detik di mana bahagian badan (torso) peserta itu sampai ke garisan penamat .
Sekiranya dua daripada tiga buah jam rasmi menunjukkan masa yang sama dan jam ketiga mencatat masa berlainan, maka masa rasmi adalah masa yang ditunjukkan oleh dua jam yang sama itu. Jika ketiga-tiga jam menunjukkan masa yang berlainan, maka jam yang menunjukkan masa yang ditengah-tengah adalah masa rasmi. Sekiranya hanya dua jam sahaja digunakan dan menunjukkan masa berbeza, maka masa yang lebih lambat diterima sebagai masa rasmi.

Pelepas dan Pelepas Penggil Balik

Pelepas bertanggungjawab tentang pelepasan semua peserta bagi setiap acara balapan mengikut isyarat-isyarat tertentu.
Pelepas mesti memastikan para hakim dan Penjaga Masa telah brsedia sebelum memulakan pelepasan
Jika peserta berlepas lebih awal dari tembakan pistol, Pelepas atau/dan Pelepas Panggil balik boleh melepaskan tembakan sebagai isyarat memanggil balk peserta-peserta yang telah berlepas.

Penolong Pelepas

Memeriksa dan menentukan bahawa peserta-peserta yang sah sahaja yang bertanding dalam sesuatu perlumbaan atau acara yang tetentu
Menentukan peserta-peserta memakai nombor yang betul di bahagian depan dan belakang
Menenpatkan peserta-peserta di lorong dan tempat permulaan yang betul
Mengawasi bahawa tiada peserta melanggar peraturan permulaan setelah Pelepas memberikan isyarat "ke garisan". Jika ada, Penolong Pelepas hendaklah memberitahu kepada Pelepas.
Menyediakan baton bagi pelari pertama dalam acara lari berganti-ganti.

Penyelia Peserta

Menyemak kehadiran dan kesediaan peserta-peserta yang akan bertanding dalam sesuatu acara
Mencatat maklumat jika ada dalam borang penyelian peserta (misalnya peserta yang menarik diri) untuk makluman dan perhatian penolong pelepas.
Menjalankan tugas mengumpulkan pemenang-pemenang hadiah untuk upacara penyampaian hadiah