LARI BERPAGAR

 

Pilih peringkat yang sesuai dengan kumpulan anda

Peringkat 1

Peringkat 2

Peringkat 3

Peringkat 4

Penilaian
 

Asas Lari Berpagar


Aktiviti ansurmaju untuk larian berpagar.
 


Aktiviti dan perkara yang perlu dibincangkan dalam kumpulan:-

         Lari melepasi 5 pagar dan ambil masa bagi tiap ahli kumpulan.
            ( tinggi pagar 0.8 meter, jarak pagar 1 dari garis mula 10 meter dan
                    jarak antara pagar 8 meter)
 

            Bincangkan dalam kumpulan beberapa kesalahan teknik yang biasa dilakukan dalam         larian berpagar.