ACARA LARIAN JARAK DEKAT


 

Pilih peringkat yang sesuai dengan kumpulan anda

Peringkat 1

Peringkat 2

Peringkat 3

Peringkat 4

Penilaian

Ke atas
 
 
 
 
 

Larian Jarak Dekat.


Mulaan dengan menggunakan blok mulaan.

Lakukan aktiviti di bawah berpasangan.

  1. Letakkan blok lebih kurang 50cm dari garis permulaan.
  2. Jarak di antara bahagian belakang blok dengan bahagian hadapan blok adalah lebih kurang 40cm.
  3. Lakukan beberapa percubaan untuk mencari kesusaian blok dan jaraknya yang paling baik .
  4. Tentukan terlebih dahulu kaki manakah yang akan digunakan untuk memijak bahagian belakang blok.
  5. Pastikan blok dipasang dengan ketat dan kuat.
 Keadaan "ke garisan"
 


Keadaan "sedia"

Berlepas Tugasan bertulis :

IAAF link

    1.  Dengan menggunakan site diatas,cari :-
        i.   Nama 5 orang olahragawan masa kini.( Sebutkan acara mereka dan rekodnya sekali)
        ii.  Nama 5 orang olahragawan legenda dunia.  (acara mereka dan rekodnya sekali)
    2. Lakukan aktiviti di bawah secara praktikal .

  1. Ambil masa untuk larian sejauh 30 meter.
  2. Buat agakan berapa saat diambil untuk larian sejauh 60 meter.
  3. Buat aktiviti larian 60 meter untuk melihat ketepatan agakkan anda.
  4. Beri 4 sebab kenapa ada perbezaan masa antara agakan anda dengan masa sebenar.
Ke atas
 
 
 
 
 

Penilaian dalam acara Jarak Dekat


 

                  Kerja Amali
 

Aktiviti menggunakan blok mulaan.

Lakukan aktiviti di atas dengan membuat percubaan tiga gaya mulaan.

Gaya peluru
Gaya sederhana
Gaya panjang

             Apakah gaya yang paling sesuai untuk anda. Berikan perbezaan antara gaya-gaya tersebut.
 
 

Kerja Bertulis

Dalam lebih kurang 200 patah perkataan, ceritakan pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh pelari sensasi
dalam acara 100 meter.
 

E-mailkan kepada saya untuk tentukan masa penilaian amali anda.
Kerja bertulis yang telah siap boleh die-mailkan kepada saya untuk dinilai.
 
 

Ke atas

to abu zarin
unit PJK MPKTBr