LOMPAT JAUH

 

Pilih peringkat yang sesuai dengan kumpulan anda  Peringkat 1

    Peringkat 2

    Peringkat 3

    Peringkat 4

  Penilaian

 

Latihan Asas Lompat Jauh


Latihan Plyometrik

Aktiviti dan perkara yang perlu dibincangkan dalam kumpulan:-
 

        #    Ukur jarak lompatan melepasi batang rotan yang diletakkan pada ketinggian 2 kaki.
        #    Ukur jarak lompatan melepasi batang rotan yang diletakkan pada ketinggian 3 kaki.
        #    Bincangkan dalam kumpulan sebab-sebab terdapat perbezaan antara dua ukuran ini.

            Dengan menggunakan site di bawah berikan kelebihan-kelebihan aktiviti plyometrik.

    Site Berkaitan dengan plyometrik


 
 

Penilaian Dalam Tajuk Lompat Jauh
 
 
        Kerja amali

  Lakukan lompatan dengan gaya lompatan seperti berikut :-
   
    Gaya layar

    Gaya gantung

    Gaya tendang kayuh
     

  Buat 3 percubaan bagi tiap gaya
  Catatkan jarak semua lompatan anda.
   

  Kerja Bertulis

Buatkan satu karangan lebih kurang 300 patah perkataan
berkenaan dengan lagenda pelompat jauh dunia. Anda digalakkan
menjelajah dalam internet untuk membantu menyediakan kerja anda.
 
 

E-mailkan kepada saya untuk tentukan masa penilaian amali anda.

Kerja bertulis yang telah siap boleh die-mailkan kepada saya untuk dinilai.
 

to abu zarin
                                    Unit PJ MPKTBr